2013 suvaziavimas

Naujienos ir įvykiai

Skaitykite paskutines Lietuvių Fondo naujienas…

Naujienos ir įvykiai

LF – kas tai?

Lietuvių Fondas –
lietuviškos tapatybės puoselėtojas

Žiūrėkite video

Stipendijos

Paraiškos 2016 – 2017 mokslo metams priimamos nuo 2016 m. rugpjūčio 15 d. iki spalio 10 d.

Plačiau…

Parama projektams

Paraiškos priimamos nuo 2016 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Plačiau…

Kas yra Lietuvių Fondas?

Lietuvių Fondas yra Ilinojaus valstijoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Per 53 veiklos metus Lietuvių Fondas viršijo savo užsibrėžtus tikslus skirdamas įvairiems lietuviškiems projektams daugiau kaip 18 milijonų JAV dolerių paramos bei stipendijų.

Plačiau…