Naujienos ir įvykiai

2017 m. Lietuvių Fondo parama projektams – I etapas
16 Jun 2017

2017 m. Lietuvių Fondo parama projektams – I etapas

Lietuvių Fondo (LF) direktorių tarybos patvirtintos Pelno skirstymo komitetas (PSK) nariai 2 mėnesius atsakingai gilinosi į Lietuvių Fondui atsiųstus prašymus paramai gauti, o 2017 m. gegužės 20-21 dienomis rinkosi į Pelno skirstymo posėdį Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Lietuvių Fondas veikia ir lėšas skirsto laikydamasis JAV Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code paragrafo. Skirstant išmokas vadovaujamasi paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF direktorių tarybos. LF direktorių taryba 2017 metams patvirtino 900,000 dol. išmokų sumą paramai...

Read More
Lietuvių Fondo 54-asis narių suvažiavimas
26 May 2017

Lietuvių Fondo 54-asis narių suvažiavimas

Lietuvių Fondo narių metinis  suvažiavimas 2017 m. gegužės 6 d. vyko Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Lietuvių Fondui, šiais metais švenčiančiam 55-metį,  nariai ir rėmėjai  yra paaukoję per 39,5 mln. dol., o lietuviškai veiklai remti  ir studentų stipendijoms nuo  įsikūrimo pradžios skirta beveik 20 mln. dol. Suvažiavimą atidarė LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas. Lietuvos himną sugiedojo Maironio lituanistinės mokyklos 4 klasės mokiniai (mokytoja Loreta Lagunavičienė, muzikos mokytoja Revita Durtinavičiūtė).              ...

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress