Mūsų nariai

“Visi lietuviai, prijaučiantys Lietuvos reikalui ir lietuvių reikalams šitame krašte, kurie prisideda prie Fondo, iš tikrųjų labai teisingai daro. Gerą darbą daro. Tad Lietuvių Fondui linkiu kuo geriausios sėkmės jo pašaukime.

Vytautas Landsbergis

Politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, profesorius, LF narys nuo 1991 m.

Atminimo įnašais Aldona Šmulkštienė pagerbė už Lietuvos laisvę žuvusius partizanus.

Aldona Smulkstys

Lietuvių Fondo narė

Nauja Lietuvių Fondo nare 2016 m. tapo fotografė Sandra Scedrina, dažnai talkinanti LF renginiuose.

Sandra Scedrina

Lietuvių Fondo narė

“Jeigu aš noriu būti kažkuo, man reikia būti lietuviu, nes aš gimiau juo. Kuo aš tą lietuvybę viduje labiau subrandinsiu, per savo langą ją pamatysiu, tuo labiau tapsiu, būsiu kažkuo. Didžiulė problema – dingti, tiesiog ištirpti globalioje, virtualioje aplinkoje, kokią šiandien mes turime.

Algirdas Kaušpėdas

Architektas, grupės „Antis“ lyderis ir dainininkas, vienas Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių

Tėvai Dalia ir Marius Nariai Kalėdų proga įrašė savo sūnų Mantą Narį (LF 2013 metų stipendininką) į Lietuvių Fondo narių gretas.

Mantas Naris

Lietuvių Fondo narys

Palikau tai, kas sava. Atvykau ten, kur nauja. Nauja tampa sava… Lai prisideda, ne pakeičia. Imuosi  veiksmų. Narystė LF. Gera pradžia. Laukiu tęsinio. Iš savęs. Tik iš savęs…

Agnė Vertelkaitė

Lietuvių Fondo narė

“Noriu padėkoti jums už skirtą paramą mano studijoms universitete. Penkerius metus iš eilės gauta LF stipendija garantuoja man sėkmingą universiteto užbaigimą. Esu laiminga, kad galiu būti JAV Lietuvių Bendruomenės dalimi ir Lietuvių Fondo nare.”

Rūta Misiūnas,

2016 m. LF stipendininkė – University of Illinois at Chicago, IL

“Esate išskirtinė organizacija su išskirtiniais nuopelnais lietuvybei, jos išsaugojimui, puoselėjimui, plėtrai. Šiandien tikriausiai būtų sunku tiksliai suskaičiuoti, kiek švietimo, kultūros, jaunimo renginių įvyko Fondo dėka, kiek vadovėlių ir knygų buvo išleista, kiek jaunų žmonių paremta stipendijomis.

Valdas Adamkus

Lietuvos Respublikos prezidentas. Lietuvių Fondo narys.

Henrikas ir Ilona Lauciai 1 metukų proga padovanojo savo anūkei Joanai Reginai Lauciūtei LF narystę.

Joana Regina Lauciute

Lietuvių Fondo narė

“Labai dėkoju Lietuvių Fondui už stipendiją. Esu Lietuvių Fondo narė. Narystę gavau dovanų vidurinės mokyklos baigimo proga. Linkiu Fondui ir toliau sėkmingai dirbti!“

Dorutė Aleksonis

 2016 m. LF stipendininkė – University of Illinois at Urbana-Champaign, IL

Dabartinė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  valdybos narė Jūratė Caspersen 2016 metais tapo LF nare.

Jūratė Caspersen

Lietuvių Fondo narė

Virgis Stakėnas

Dainininkas, dainų autorius, prodiuseris, žurnalistas. Lietuvių Fondo narys

Visi keturi broliai Daugirdai ir tėvai yra Lietuvių Fondo nariai – mes už lietuvybę!

Šarūnas Daugirdas

Lietuvių Fondo narys

“Esu nuoširdžiai dėkinga Lietuvių Fondui už jų suteiktą paramą mano studijoms ir skatinimą skleisti Lietuvos vardą, jungtis į lietuviškos bendruomenės veiklą. LF vienija lietuvius visame pasaulyje. Didelė garbė ne tik būti šios organizacijos nare, bet ir stipendininke.”

Gabrielė Bieliauskaitė

2016 m. LF stipendininkė – Denison University, OH

“Džiaugiuosi, kad išeivijos lietuviai, įkūrę neliečiamo kapitalo fondą, prisideda prie lietuvių kultūros ir švietimo išsaugojimo bei plėtojimo. Neabejojau, kad anksčiau ar vėliau ir aš tapsiu Lietuvių Fondo nariu, tuo pratęsdamas šią puikią idėją bei prisidėdamas prie Fondo tikslų įgyvendinimo. Juo tapau 2016-aisiais.“

Vytautas Jakštas

2015 m. LF stipendininkas – Fizinių ir technologijos mokslų centras, LT

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress