Narystė

Lietuvių Fondas kviečia tapti nuolat augančios organizacijos nariu. Jūsų narystė bei parama bus reikšmingas indėlis į tolimesnę sėkmingą Lietuvių Fondo veiklą, siekiant lietuviškumui svarbių tikslų.

Lietuvių Fondo nariai yra asmenys, grupės bei organizacijos, siekiantys saugoti bei puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą bei tradicijas Lietuvoje ir už jos ribų. LF nariai jau įrodė, kad visiems kartu savo indėliais galima nuveikti kur kas daugiau dirbant šių tikslų labui. Per daugelį metų narių aktyvus dalyvavimas bei parama užtikrino Fondo augimą, stiprėjimą bei ilgaamžiškumą.

Narystės kategorijos ir privilegijos

Lietuvių Fondas šiuo metu didžiuojasi daugiau nei 7700 narių visame pasaulyje. Kiekvienas asmuo, įnešęs įnašą į Lietuvių Fondą, yra potencialus narys. Inešus nuo $10 iki  $100 tampama nariu-kandidatu, o kai bendra įnašo suma prilygsta arba viršija $100, tampama nariu, turinčiu teisę į vieną balsą kasmetiniame narių suvažiavime. Kiekvienas papildomas $100 įnašas suteikia nariui dar vieną balsą.

Tapk nariu dabar, įnešdamas įnašą internetu
arba
Atsisiųsk išspausdintą nario anketą

Nariai atvyksta į kasmetinį narių suvažiavimą (paprastai vykstantį balandžio mėnesį Lemonte, Ilinojaus valstijoje, netoli Čikagos miesto) išklausyti ir patvirtinti metinių pranešimų, balsuoti įvairiais klausimais bei išrinkti tarybos ir audito komisijų narius. Į suvažiavimą negalintys atvykti nariai turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už juos.

Tokiomis progomis, kaip gimimo diena, mokyklos baigimas ar vestuvių sukaktuvės, nemažai žmonių renkasi sau artimus ir mylimus žmones pagerbti jų vardo įnašu į Lietuvių Fondą. Tada nario privilegijas galima suteikti pagerbtajam asmeniui arba jas pasilikti sau. Puošnus įnašą liudijantis sertifikatas nusiunčiamas žmogui, kurio vardu įneštas įnašas, jei to pageidauja dovanotojas.

Mūsų nariai

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress