Paramos gavėjai

XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas San Paule, Brazilijoje (2016)

Kristina Jokubavičienė.

Kristinos Jokubavičienės albumo ,,Pranas Domšaitis. Vaizduotės realybė” išleidimas (Lietuva, 2015)

Lituanistinio tyrimo ir studijų centro kilnojama paroda ,,Sportas JAV lietuvių gyvenime” (2015)

Lituanistinio švietimo savaitė ,,Palikime pėdsaką” Dainavoje, Manchester, MI (2016).

Šiluvos koplyčios Vašingtono bazilikoje 50-metis (2016)

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus atidarymas Kaune, Lietuva  (2016)

Lietuvių išeivijos studentų  stažuotės (LISS) Lietuvoje (2016)

Parama JAV LB lituanistinėms mokykloms

Vaikų kūrybinė stovykla Lemonte, IL (2016)

XV Lietuvių tautinių šokių šventė ,,Šaukia ten tave kelionė“ Baltimorėje, MD (2016)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress