Sutartiniai įnašai

ŠIANDIENINĖ DOVANA RYTOJUI
JŪSŲ LABDARA ŠIANDIEN IR ATEITYJE

Bet kuris iš šių pasirinkimų užtikrins, kad lietuviškosios kultūros paveldas bus išsaugotas. Mes visi turime dirbti kartu, kad tai ką mes turime šiandieną, neišnyktų. Mes turime daryti viską, kad mūsų  vaikai ir vaikaičiai galėtų džiaugtis savo prigimtimi, lietuviška kalba ir kultūra, gerbdami savo praeitį ir protėvius…

ĮNAŠAI SUDARANT SUTARTĮ SU LIETUVIŲ FONDU

(ĮPRASTINIAI ĮNAŠAI LABDAROS TIKSLAIS – “CHARITABLE ORDINARY GIFTS”)

TIESIOGINIU ĮPRASTINIU ĮNAŠU – ”BY OUTRIGHT GIFT”

Paskirkite Jūsų pasirinktą pinigų sumą tiesiogiai Lietuvių Fondui.

Galite paskirti bet kokią JAV dol. sumą. Asmenys, paaukoję bent 100 dol. – vienkartine suma arba daliniais įmokėjimais – tampa Lietuvių Fondo nariais, turinčiais teisę balsuoti. Jeigu skiriate $10,000 ar didesnį įnašą, galite pageidauti, kad Lietuvių Fondas Jūsų įnašo uždirbtas palūkanas panaudotų specialiam, pageidaujamam tikslui, pvz., stipendijoms ar pan. Tikslas turi atitikti JAV federalinių mokesčių (“US Revenue Code for 501(c)(3)”) labdaros, pelno nesiekiančių organizacijų reikalavimus bei Lietuvių Fondo tikslus – remti ir išlaikyti lietuvių tautinio paveldo tęstinumą.

Sutarties forma

Informacija apie specialiuosius fondus

BESITĘSIANČIA TURTO PATIKĖJIMO TEISE LABDAROS TIKSLU – ”BY CHARITABLE REMAINDER UNITRUST”

Sudarykite sutartį su Lietuvių Fondu, kad negrąžinamas įnašas uždirbtų Jums palūkanas.

Lietuvių Fondas moka aukotojui kasmetinį procentą, nuo bendro investicijų uždarbio. Aukotojas tam tikrą laikotarpį yra atleidžiamas nuo federaliniū mokesčių “Internal Revenue Code” nustatyta tvarka. Aukotojas per tam tikrą laikotarpį (laikotarpis nustatytas IRS) privalo sumokėti mokesčius už gautus procentus. Po aukotojo mirties, arba pasibaigus nustatytam mokesčių sumokėjimo laikotarpiui, paaukota suma lieka Lietuvių Fonde. Taip pat aukotojas gali gauti papildomą įstatymais nustatytą federalinių mokesčių nuolaidą, jeigu uždirbtos palūkanos yra paaukojamos Lietuvių Fondui. Aukotojas gali pageidauti, kad nuolaidos būtų skiriamos trečiam asmeniui, pagal “Internal Revenue Code” nustatytą tvarką ir jeigu tai atitinka Lietuvių Fondo tikslus.

BESITĘSIANČIA METINE IŠMOKA LABDAROS TIKSLU – “BY CHARITABLE REMAINDER ANNUITY”

Sudarykite sutartį su Lietuvių Fondu, kad negrąžinamas įnašas uždirbtų Jums fiksuotas palūkanas.

Toks susitarimas veikia panašiai, kaip ir “Charitbale Remainder Unitrust”, išskyrus tai, kad palūkanos aukotojui yra mokamos tam fiksuotu procentu, bet ne pagal Lietuvių Fondo investicijų gaunamų kasmetinių palūkanų procentinį vidurkį.

 

JŪSŲ TURTO PALIKIMO PLANAVIMAS, SUDARANT SUTARTĮ SU LIETUVIŲ FONDU
AUKOS TESTAMENTU LABDAROS TIKSLAIS – “CHARITABLE TESTIMENTARY GIFTS”

Yra daugiau negu vienas būdas, kaip Jūsų labdaringa veikla tęstusi ir po Jūsų mirties. Labdaringi testamentiniai palikimai Lietuvių Fondui, kuris yra ne pelno siekianti korporacija Illinois valstijoje, yra atleidžiami nuo federalinių mokesčių (įstatymais nustatyta tvarka).

TESTAMENTU – “BY WILL”

Įrašykite Lietuvių Fondą Jūsų turto paveldėtoju.

Paaukokite Lietuvių Fondui surašydami testamentą. Jums tik reikia įrašyti Lietuvių Fondo vardą į savo testamentą ir pažymėti, jog pageidaujate palikti Lietuvių Fondui (Lithuanian Foundation, Inc.) tam tikrą pinigų sumą arba tam tikrą procentą nuo viso Jūsų turto.

TURTO PATIKĖJIMO TEISE – “BY TRUST”

Įrašykite Lietuvių Fondą turto patikėjimo deklaracijoje.

Rašydami turto patikėjimo deklaraciją, galite įrašyti, kad po Jūsų mirties tam tikra pinigų suma arba procentas nuo Jūsų nuosavybės būtų atiduodami Lietuvių Fondui.

TAUPOMĄJA SĄSKAITA – ”BY SAVINGS ACCOUNT”

Įrašykite Lietuvių Fondą Jūsų taupomosios sąskaitos paveldėtoju.

Atidarykite taupomąją sąskaitą savo pasirinktoje finansinėje institucijoje ir paskirkite Lietuvių Fondą savo sąskaitos paveldėtoju. Sąskaitoje esantys pinigai yra visiška Jūsų  nuosavybė, jais galite pilnai disponuoti savo nuožiūra. Jums mirus, sąskaitos likutis bus pervestas Lietuvių Fondui, kaip paskirtam paveldėtojui.

PATIKĖTINIO TAUPOMĄJA SĄSKAITA – “BY SAVINGS TRUST ACCOUNT”

Tapkite Lietuvių Fondo patikėtiniu.

Šis būdas panašus į taupomosios sąskaitos atidarymą, išskyrus tai, kad šiuo atveju Jūs tampate sąskaitos patikėtiniu – atidarydamas taupomąją (“trust”) sąskaitą savo pasirinktoje finansinėje institucijoje, kaip Lietuvių Fondo patikėtinis. Jūs esate pilnateisis sąskaitos šeimininkas. Jums mirus, sąskaitos likutis pervedamas Lietuvių Fondui.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress