Vadovybė

Saulius Čyvas – LF tarybos pirmininkas
Marius Kasniūnas – LF valdybos pirmininkas
Rimas Domanskis – LF sekretorius

LF taryba:
 • Saulius Čyvas – LF tarybos pirmininkas
 • Tauras Bublys
 • Rimantas Griškelis
 • Milda Davis
 • Juozas Kapačinskas
 • Audra Pavilčius Karalius
 • Marius Kasniūnas
 • Rūta Kulbis
 • Vytas Narutis
 • Antanas Razma, Jr.
 • Darius Sabaliūnas
 • Arvydas Tamulis
 • Gintaras Vaišnys
 • Dalius Vasys
 • Agnė Vertelkaitė

 

Lietuvių Fondo taryba.  Pirmoje eilėje iš kairės:  Antanas Razma, Jr., Audra Pavilčius Karalius, Milda Davis, Arvydas Tamulis, Gintaras Vaišnys,  Agnė Vertelkaitė,  Rimantas Griškelis, Marius Kasniūnas.  Antroje eilėje iš kairės: Juozas Kapačinskas, Saulius Čyvas, Taura Bublys, Darius Sabaliūnas. (Nuotraukoje nėra: Rūtos Kulbis, Vyto Naručio ir Daliaus Vasio).

LF kontrolės komitetas:
 • Richardas Chiapetta
 • Rimas Kapčinskas
 • Vacys Šaulys

                                                                                                                                          

LF garbės komitetas:
 • Arvydas Tamulis – LF garbės komiteto pirmininkas
 • Saulius Čyvas
 • Rimantas Griškelis
 • Marius Kasniūnas
 • Povilas Kilius
 • Antanas Razma, Sr. (1922-2017)
 • Marija Remys
 • Algirdas Ostis

 

LF Garbes komitetas880ed2b

LF garbės komiteto nariai: stovi pirmas iš kairės: Marius Kasniūnas, Arvydas Tamulis, Rimantas Griškelis, Povilas Kilius. Sėdi iš kairės: Marija Remys, dr. Antanas Razma, Sr., Algirdas Ostis. 

 

LF valdyba:
 • Marius Kasniūnas – LF valdybos pirmininkas
 • Alina Akulič
 • Milda Davis
 • Jonas Howes
 • Laima Kilienė
 • Vytenis Kirvelaitis – iždininkas
 • Daiva Litvinskaitė
 • Jūratė Mereckis
 • Leonas Narbutis
 • Austėja Sruoga

 

LF administracija:
 • Jūratė Mereckis – LF vykdomoji direktorė
 • Laima Apanavičienė
 • Vida Bieliauskienė

 

2014 LF admin 706ed2

LF administracija (iš kairės):  Vida Bieliauskienė, Jūratė Mereckis, Laima Apanavičienė.

 

 

Atnaujinta: 2017 m. spalio 15 d.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress